Misijná konferencia bude tento rok prebiehať na viacerých miestach.

Pre tých, čo nemajú zabezpečenú vlastnú prepravu bude pripravená autobusová preprava medzi Mestským kultúrnym strediskom a jedálňou v Centre ďalšieho vzdelávania UK.

Umiestnenie jednotlivých miest je vyznačené na mape: