Misijná konferencia je financovaná z darov účastníkov a zo sponzorských darov.
Pri registrácii vám registračný systém navrhne výšku príspevku, ktorá zahŕňa cenu stravy a ubytovania, ktorú ste si zvolili a pre dospelých účastníkov pripočíta i konferenčný príspevok 15 EUR, ktorý slúži na pokrytie ostatných nákladov (prenájom kultúrneho strediska, cestovné pre rečníkov, občerstvenie, priamy prenos cez internet a ďalšie). Všetky prípravné práce sú robené dobrovoľnícky, vo voľnom čase, ľudí, ktorí misijnú konferenciu pripravujú.

Nechceme, aby nedostatok prostriedkov odradil niekoho od účasti na konferencii. Ak chcete prísť na konferenciu, prídite a dajte sumu, ktorú si môžete dovoliť. Pán Boh hľadí na srdce, ktoré dáva a nie na veľkosť sumy. Na druhej strane, pokiaľ chcete prispieť ako sponzor, môžete dať aj vyššiu sumu, než akú vám navrhol registračný systém. Aj o tom je spoločenstvo, že môžeme navzájom vykrývať svoje slabé miesta. A ochotného darcu miluje i Boh.

 

Zbierka na pokrytie nákladov

Váš príspevok na konanie misijnej konferencie môžete odovzdať v priebehu dobrovoľnej zbierky počas Pamiatky Pánovej v nedeľu. Pokiaľ odchádzate skôr, môžete svoj príspevok vložiť do pokladničky na registrácii.
Pre tých ktorí uprednostňujú elektronickú formu peňažného styku uverejňujeme číslo účtu v ČSOB: SK42 7500 0000 0040 2506 9774. Prosíme, použite variabilný symbol 30.

Misijná zbierka pre Andamany

Počas konferencie bude prebiehať misijná zbierka určená na podporu práce s deťmi na Andamanských ostrovoch. Môžete využiť pokladničku na misijnú zbierku priamo na konferencii alebo môžete poslať svoj dar na vyššie uvedené číslo účtu v ČSOB a použiť variabilný symbol 77.

Ďakujeme, že nám pomáhate uskutočniť misijnú konferenciu i že nezištne pomáhate Božím spolupracovníkom na Andamanských ostrovoch.