Misijná konferencia je financovaná z darov účastníkov a zo sponzorských darov.
Pri registrácii vám registračný systém navrhne výšku príspevku, ktorá zahŕňa cenu stravy a ubytovania, ktorú ste si zvolili a pre dospelých účastníkov pripočíta i konferenčný príspevok 15 EUR, ktorý slúži na pokrytie ostatných nákladov (prenájom kultúrneho strediska, cestovné pre rečníkov, občerstvenie, priamy prenos cez internet a ďalšie). Všetky prípravné práce sú robené dobrovoľnícky, vo voľnom čase, ľudí, ktorí misijnú konferenciu pripravujú.

Nechceme, aby nedostatok prostriedkov odradil niekoho od účasti na konferencii. Ak chcete prísť na konferenciu, prídite a dajte sumu, ktorú si môžete dovoliť. Pán Boh hľadí na srdce, ktoré dáva a nie na veľkosť sumy. Na druhej strane, pokiaľ chcete prispieť ako sponzor, môžete dať aj vyššiu sumu, než akú vám navrhol registračný systém. Aj o tom je spoločenstvo, že môžeme navzájom vykrývať svoje slabé miesta. A ochotného darcu miluje i Boh.

 

Zbierka na pokrytie nákladov

Váš príspevok na konanie misijnej konferencie môžete odovzdať v priebehu dobrovoľnej zbierky počas Pamiatky Pánovej v nedeľu. Pokiaľ odchádzate skôr, môžete svoj príspevok vložiť do pokladničky na registrácii.
Pre tých ktorí uprednostňujú elektronickú formu peňažného styku uverejňujeme číslo účtu v ČSOB: SK42 7500 0000 0040 2506 9774. Prosíme, použite variabilný symbol 30.

Misijná zbierka pre Zambiu

Počas konferencie bude prebiehať misijná zbierka určená na podporu vzdelávania detí domácich misijných pracovníkov pracujúcich pre Christian Resource Centre v Zambii. Môžete využiť pokladničku na misijnú zbierku priamo na konferencii alebo môžete poslať svoj dar na vyššie uvedené číslo účtu v ČSOB a použiť variabilný symbol 77.

Ďakujeme, že nám pomáhate uskutočniť misijnú konferenciu i že nezištne pomáhate deťom misijných pracovníkov v Zambii.