Stravovanie je poskytované tým účastníkom, ktorí si ho objednali počas registrácie. Pri stravovaní budú rešpektované diéty, ktoré ste nahlásili.

Večera v piatok sa bude podávať v kultúrnom dome.

Obed a večera v sobotu a obed v nedeľu budú podávané v jedálni Centra ďalšieho vzdelávania (CĎV) Univerzity Komenského v Modre-Harmónii, tak ako po predchádzajúce roky. Pre tých, čo nebudú mať k dispozícii auto bude zabezpečená autobusová preprava.

Pre ubytovaných hostí budú pripravené raňajky v mieste ubytovania.