Cirkev od záujmových združení odlišuje aj to, že sa pri svojom pôsobení spolieha na Boha, ktorého možnosti sú oveľa väčšie, než sú možnosti nás ľudí. Aj misijnú konferenciu vkladáme do Božích rúk. Budeme radi, ak sa k nám pripojíte, či už teraz, alebo každý deň pred začiatkom programu máme možnosť zúčastniť sa na modlitebnom stretnutí v označenej miestnosti na prízemí.

Modliť sa možeme za námety, ktoré sme rozdelili do nasledujúcich oblastí:

A. Témy

 • aby tí, čo hovoria, prinášali také témy a pohľady, ktoré budú v účastníkoch vyvolávať túžbu po Božom živote
 • aby ich slová boli zrozumiteľné a pochádzali od Ducha svätého

B. Spoločenstvo

 • aby naše vzťahy boli založené na úcte k druhým, aby sme druhých vnímali ako Božie dary
 • aby sme vedeli oceniť rozmanitosť a tešili sa z pestrosti, ktorá je v Kristovej cirkvi
 • aby sme dokázali byť otvorení a dovolili druhým zahliadnuť, čo je v nás živé

C. Stretnutie s Bohom

 • aby sme sa stretli s živým Bohem, ktorý sa dotýka našich sŕdc
 • aby sme dali priestor Božiemu životu v nás – pokáním, rozhodnutím, poslušnosťou, vytrvalosťou v tom, čo už robíme

D. Ochrana

 • od zlých úmyslov ľudí a pôsobenia Zlého
 • od úrazov, problémov s technikou

E. Organizačný tím

 • za ochranu organizátorov a ich rodín počas príprav i v priebehu misijnej konferencie
 • za dobré nápady a citlivosť na vedenie Duchem pri príprave konferencie a ochranu od vyčerpania a malomyseľnosti