JMahrik

Janči Máhrik: Čo prinášaš?

Anotácia: Ježiš učil, že nasledovať ho zahŕňa i aktívne zapojenie v prinášaní zmeny svojmu okoliu. S tým súvisí jedna kontrolná otázka. Za čo by si chcel/a, aby sa ti ľudia na konci tvojho života poďakovali? Dobrá odpoveď na túto otázku ma potenciál radikálne zmeniť tvoj život. Si na to pripravený/á?

O rečníkovi: Janči je kazateľom novozaloženého zboru Cirkvi bratskej "Za kostolom" v Žiline a je členom tímu PLANt.sk, ktorý podporuje zakladanie nových zborov na Slovensku. Má manželku a dve deti. Jednou z jeho vášní je hudba, už roky hrá s kapelou noXcuse. Druhou jeho vášňou sú mladí ľudia - viac ako 12 rokov pracoval s mládežou.

 


IVarga

István Varga: Pripoj sa k Bohu a k ľuďom

Anotácia: Keby ste sa ma opýtali, prečo milujem Cirkev, povedal by som toto: jedna z úžasných súčastí kresťanskej viery je, že sa formuje a rozvíja v spoločnosti ďalších veriacich ľudí. Boh vo svojej múdrosti zariadil, že kresťania žijú, slúžia a rastú v milujúcej spoločnosti druhých kresťanov. Každý týždeň v tejto "rodine" ma učí viac než roky štúdia osamote.

O rečníkovi: István je pastorom baptistického zboru v Tóalmási v Maďarsku. Predtým, než sa v roku 2011 stal pastorom, 11 rokov pracoval vo Word of Life Hungary Bible Institute. S manželkou Vicou žijú spolu už 11 rokov a majú 3 nádherné deti.

 


JAbrman

Jozef Abrman: Spoločenstvo v Božích zámeroch

Anotácia: Pravé spoločenstvo je odzrkadlením Božej prirodzenosti. Medzi nami sa zreálňuje, ak sú splnené tri podmienky – odstránenie prekážok, podobnosť prirodzenosti a rozhodnutie milovať. Dynamická vzájomnosť, ktorej centrom je Kristus, sa zákonite zviditeľní a získa misijný rozmer. Stáva sa pozvaním pre tých, ktorí Boha ešte nepoznajú.

O rečníkovi: Jozef vyrastal v rodine, v ktorej sa v tajnom "falošnom strope" schovávali stovky prepašovaných biblí. Doma mávali zhromaždenia. Pre mládežnícke tábory zakúpili chatu, v ktorej sa k Bohu obrátilo veľa ľudí. Príklad praktickej viery rodičov počas totalitného režimu viedol aj Jozefa, aby slúžil Bohu naplno. Počas emigrácie pracoval v kresťanskej misii TWR v Monaku. Spolu s manželkou Ankou založili domácnosť, ktorá sa stala nástrojom pre obrátenie viacerých ľudí k Pánovi Ježišovi. V Trenčíne založili Kresťanský zbor. Ich dvaja synovia sa tiež naplno angažujú v misii.

 


PHrubo

Peter Hrubo: Ako vytrvať v službe

Anotácia: Nie je problém zobrať si na plecia nejakú jednorazovú úlohu. Ale ako verne stáť v službe roky? Pokúsime sa pomenovať niekoľko predpokladov, ktoré nám umožnia v slúžiť vytrvalo a viesť ľudí.

O rečníkovi: V roku 1995 Peter nasledoval Božie povolanie a pripojil sa k práci Vysokoškolského biblického hnutia na Slovensku, kde pracoval osem rokov. Po absolvovaní stáže na London Institute of Contemporary Christianity (od roku 2003) pracuje pre Tréningové Centrum Kompas a je členom správnej rady neziskovej organizácie Josiah Venture. V súčasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas. Spolu so svojou manželkou a dvomi deťmi žije v Žiline.

 


PKozar

Peter Kozár: Príťažlivosť spoločenstva

Anotácia: Ľudia nie sú radi sami. Vyhľadávajú rôzne príležitosti ako byť spolu s niekým druhým. Môže byť cirkev spoločenstvom, ktoré je pre druhých ľudí príťažlivé? Čím môžeme priťahovať ľudí?

O rečníkovi: Peter vyrástol v aktívnej kresťanskej rodine. Vyštudoval robotiku a teológiu. Desať rokov pracoval vo Vysokoškolskom biblickom hnutí. S manželkou a 2 deťmi teraz žije a pracuje v združení Kresťanské centrum Berea v Modre. Rád je pritom, keď “sa otvára Písmo a zapaľujú sa srdcia”.

 


JUtly

Jaro Útly: Čo nás spája

Anotácia: Ľudia sa spájajú na základe rôznych dôvodov. Čo spája nás - ľudí, ktorí tvoria cirkev? A čo nás spája s ľuďmi, ktorí do cirkvi nepatria?

O rečníkovi: Býva v Bratislave, s manželkou Ivankou sa stará o dve deti – dcéru študujúcu na univerzite a ťažko postihnutého dospelého syna. Pracuje ako podnikateľ. Osobne sa stretol so živým Bohom vo veku 25 rokov. Jeho osobným presvedčením a očakávaním je, že v našich časoch povstane generácia vydaná Bohu na život a na smrť, nesúca Božiu slávu a moc podobne ako cirkev po Letniciach.