Registrácia na 17. misijnú konferenciu


Modra, 6.-8. október 2017
(Registrovať sa môžete najneskôr do 1.10.2017)
Ubytovanie:
Ubytovanie na chate Berea je určené ľuďom, ktorí majú toleranciu pre drobné vyrušovanie. (Nie je možné garantovať na chate úplné ticho. Tí, čo ho potrebujú, by si mali zvoliť CĎV.)
Nocľah:
Strava:
Raňajky v CĎV: 3€Raňajky na chate Berea: 1€
Obed: 4€Večera: 4€
Piatok
Sobota
Nedeľa
Špeciálna diéta:
Alternatívny program:
Každého účastníka treba prihlásiť samostatne
Besiedka (vek: 4-9)
Dorast (vek: 10-15)
Iné poznámky:
Odporúčaná platba:
Ubytovanie, strava a konferenčný poplatok (15€ na osobu, ktorá dovŕšila 19 rokov)
€0,00
Zaregistrovaním sa súhlasíte so spracovaním a následným použitím osobných údajov občianskym združením KC Berea pre interné účely súvisiace s organizáciou konferencie. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môže zaregistrovaný účastník kedykoľvek písomne odvolať.