Tohtoročná 17. misijná konferencia už prebieha v dňoch 6.-8.10.2017 opäť v Mestskom kultúrnom stredisku v Modre a s témou

Pripoj sa


Konferenciou nás sprevádza text "Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána" (1Kor 1,9).

Zameriame na spoločenstvo, do ktorého nás volá Boh. On chce, aby sme sa sa pripojili k Nemu tým, že spája nás, veľmi rôznych ľudí, do spoločenstva. Láska k Pánovi Ježišovi je silou, ktorá prekonáva všetky rozdiely, ktorá spája do jednoho celku tak veľmi rozdielnych ľudí. A je to láska Pána Ježiša, ktorá premáha naše obavy, ktorá nás hľadá a ide za nami tam, kde sa nachádzeme, aby nás priviedla do spoločenstva Božích detí. V nej spoznávame, že rozdielnosť nie je niečím, čo nás ohrozuje a komplikuje nám život, ale je Božím darom. Darom, ktorý nám otvára nové obzory, kde sa cez druhých ľudí stretávame s Bohom inak ako sme zvyknutí, darom, ktorý navzájom dopĺňa naše slabosti sillnými stránkymi druhých ľudí.

Do takéhoto spoločenstva nás Boh vysiela volať ľudí, ktorí okolo nás žijú.

Oslovia nás viacerí rečníci, máme pripravené semináre a ponúkame vám priestor na spoločné strávenie času s ďalšími ľuďmi pri rozhovoroch. Nech sa nás Pán Boh dotkne cez svoje slovo i cez druhých ľudí.

Pokiaľ by ste chceli podporiť konferenciu, budeme radi keď nás podporíte svojimi modlitbami.

Dovoľujeme si upozorniť, že registrácia na konferenciu je už ukončená. Pokiaľ máte záujem prísť, ozvite sa organizátorom pomocou kontaktného formulára, urobíme, čo budeme môcť, ale stravu už nevieme garantovať.

Tešíme sa na stretnutie v Modre. Pokiaľ nemôžete byť s nami v Modre, ponúkame vám možnosť sledovať konferenciu pomocou priameho prenosu. Budeme radi pokiaľ sa k nám pripojíte aj takýmto spôsobom.

za prípravný tím misijnej konferencie
Oliver Vyhnánek