Tohtoročná 17. misijná konferencia prebehne v dňoch 6.-8.10.2017 opäť v Mestskom kultúrnom stredisku v Modre a s témou

Pripoj sa


Sprevádzať nás bude text "Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána" (1Kor 1,9).

Zameriame na spoločenstvo, do ktorého nás volá Boh. On chce, aby sme sa sa pripojili k Nemu tým, že spája nás, veľmi rôznych ľudí, do spoločenstva. Láska k Pánovi Ježišovi je silou, ktorá prekonáva všetky rozdiely, ktorá spája do jednoho celku tak veľmi rozdielnych ľudí. A je to láska Pána Ježiša, ktorá premáha naše obavy, ktorá nás hľadá a ide za nami tam, kde sa nachádzeme, aby nás priviedla do spoločenstva Božích detí. V nej spoznávame, že rozdielnosť nie je niečím, čo nás ohrozuje a komplikuje nám život, ale je Božím darom. Darom, ktorý nám otvára nové obzory, kde sa cez druhých ľudí stretávame s Bohom inak ako sme zvyknutí, darom, ktorý navzájom dopĺňa naše slabosti sillnými stránkymi druhých ľudí.

Do takéhoto spoločenstva nás Boh vysiela volať ľudí, ktorí okolo nás žijú.

Tešíme sa na stretnutie v Modre.

za prípravný tím misijnej konferencie
Oliver Vyhnánek

Hoci čas vrátiť nedokážeme, veríme že záznam z minulého roka môže byť na úžitok aj tým, ktorí Božie pôsobenie nemali možnosť zažiť spolu s nami. Modlíme sa, aby sa Božie slová dotýkali vašich sŕdc.